• Nederlands
 • Programs

  Verbetering van landbouw, veeteelt en leefomgeving

  Verbetering van landbouw, veeteelt en leefomgeving

  De huidige landbouw- en veeteelttechnieken zorgen voor wijdverbreide erosie in de velden en de omliggende gebieden. Dit leidt naast verlies van vruchtbare grond ook aan een vermindering van het opnemen van regenval in de grond. Aangezien het gebied afhankelijk is van twee regenseizoenen, kan goede opname van regenval bepalend zijn voor een succesvolle of mislukte oogst. Met regeneratieve landbouw en een juiste manier om vee te houden helpen we de gemeenschappen om hun grond, leefomgeving en levensonderhoud te verbeteren.

   

  Gemeenschapsgebieden

  Onderzoek toont aan dat een onaangetaste leefomgeving een positieve invloed heeft op landbouw- en veeteeltactiviteiten. Een aantal van de voordelen zijn goede opname van regenval , vruchtbare aarde en het herbergen van nuttige insecten en andere dieren die bestuiven en plaagdieren opeten. Daarom vormt het rehabiliteren van de leefomgeving een belangrijk onderdeel van onze programma.

  De gemeenschapsleden die deelnemen aan het verbeteren van de leefomgeving krijgen extra hulp met het verbeteren van hun kraal, velden en andere landbouw- en veeteelttechnieken. Een bijkomend voordeel is dat vele zaken die zij in dit proces leren ook toepasbaar zijn in hun eigen velden en moestuinen.

   

  Landbouw

  Regeneratieve landbouw is een manier om het verbouwen van voedsel te combineren met natuurbehoud en het herstellen van leefomgevingen.

  Een van de grondbeginselen is dat ploegen of bewerken van het land geminimaliseerd wordt. Ploegen veroorzaakt vele problemen. Hier valt te denken aan wind- en watererosie, verlies van voedingsstoffen in de bodem, het verdichten van  de structuur van de grond, doden van het leven dat zich in de grond bevindt en Co2 die in de lucht verdwijnt. 

  Om natuurlijke bestanddelen van de grond te vervangen worden zaken als meststoffen,  insecticiden en fungiciden gebruikt. Dit verhoogt de productiekosten en maakt de boeren afhankelijk van leveranciers van buitenaf. 

  Het is onmogelijk om regeneratieve landbouw in slechts een paar zinnen te beschrijven, maar het komt neer op minimale verstoring van de aarde, zoveel en lang mogelijk wortels in de grond en werken met de natuur in plaats van tegen de natuur. 

   

  Veeteelt

  We willen ‘holistic grazing management’ introduceren in de gemeenschappen. Het vrij laten grazen van vee is een recept voor overbegrazing, het afnemen van gevarieerde plantengroei en erosie. Onder holistisch gereguleerde begrazing verblijft vee slechts een korte periode op een bepaald stuk land, waarna het direct verplaatst wordt. Ze keren slechts terug wanneer de vegetatie volledig hersteld is.

  Om mensen over te laten gaan op deze manier van vee houden zal een van onze grootste uitdagingen worden. Mensen weerstaan verandering en er zijn aanvullende problemen, zoals slecht aangegeven grenzen tussen de gemeenschappelijke weidegebieden. Er zullen dan ook vele discussies met de gemeenschapsleiders en gemeenschapsleden nodig zijn voordat we dit kunnen invoeren. En wanneer deze maatregelen worden ingevoerd, dan zal er veel controle nodig zijn dat het op de juiste manier gebeurd en mensen niet in oude gewoontes vervallen. 

  Er is veel bewijs dat deze vorm van vee houden goed is voor dieren, mensen en de weides, wanneer het een aantal jaren beoefend wordt. Een bijkomend voordeel is dat men significant meer vee kan laten grazen in hetzelfde gebied, wat de eigenaars ten goede komt.

  menuarrow-right